T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Valilik  >>   Valilik Birimleri  >>   İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

 İl Nüfus ve Varandaşlık Müdürü Mustafa ATİLLA
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 
 
 
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün görevleri:

    a)İl içinde nüfus hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz düzenli ve sürekli bir şekilde tutulmasını sağlamak ve bu amaçla gereken tedbirleri almak ve uygulamak
    b) Nüfus idarelerine görev yükleyen mevzuatın uygulanmasını sağlamak,
    c)Genel ve yerel nüfus yazımı hazırlıklarını yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
    ç)İl düzeyinde kişisel hal olayları istatistiklerini tutmak, Bakanlığa göndermek ve istendiği taktirde diğer idarelere vermek,
    d)Valiliğin, Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak,
    e)İl içerisinde nüfus işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk mutemetlik, gereç ve diğer işleri görmek, personelin disiplin ve tüm özlük işlerini yürütmek,
    f)Gezici nüfus memurlarını görev bölgelerini saptamak ve bu memurların çalıştırılması konusunda Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
    g)nüfus hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak, bu amaçla gerekli işleri yapmak,
 


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği tarafından sağlanmaktadır.

Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü - 2015 ©